Kurz První pomoci

ZDRAVOTNÍK NA PRACOVIŠTI, který je pořádán pro zaměstnance všech odvětví. Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců pro organizování první pomoci a zajistit jejich vyškolení.

Kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin a 5 hodin samostudia je zakončen závěrečným ověřením znalostí písemným testem a praktickou zkouškou a získáním osvědčení.


PROGRAM KURZU:

1. den
Základní znalosti anatomie a fyziologie.
Základní životní funkce.
Epidemiologie – základní pojmy.
Průmyslové otravy.
První pomoc při poškození organizmu chemickými látkami.
Poškozené zdraví, základní pojmy.
Krvácení, šok.
Videopořad
Termické úrazy – popáleniny, omrzliny.
Úpal ,úžeh
Obvazová technika

2. den
Poranění velkých kloubů a kostí a jejich fixace
Poranění páteře, míchy, hlavy.
Poranění hrudníku, dutiny břišní, pánve.
Cizí tělesa v ráně
Hromadná poranění, třídění a další postup.
Polování a transport
Kardiopulmonální resuscitace


Závěrečný test se skládá:
z písemné části , nácviku resuscitace a obvazové techniky

Jednotlivá témata možno zkrátit nebo rozšířit dle pracovního zařazení firmy. Doporučuji sportovní oblečení.


Další nabídka kurzů:

Pořádání přednášek pro řidiče z povolání a autoškoly, soukromé osoby i jiné instituce v jakémkoli časovém rozsahu.

Při přednáškách je možné použít i realistické znázornění poranění, které je vždy velmi autentické a dá se přispůsobit potřebám objednavatele. Mám tím na mysli vytvoření ukázek sečných a bodných poranění, zaklíněná tělesa v ráně, otevřené zlomeniny, popáleniny, poleptání atd. Vymyslete si na mě cokoli a já to realisticky stvárním. Sama mám kurz realistického znázorňování poranění pořádaný Českým Červeným Křížem pouze pro členy ČČK.